عرضه کننده چسب سیلیکون

تاپ پلاس ، اینتر باند ، آکفیکس، سناسیل

TOP+ , Interbond, Akfix, Sanasilسیلیکون

آکفیکس  چسب سیلیکون جهت آبندی ودرزگیری و نیز چسباندن قطعات شیشه و چوب بیشترین کاربرد را دارد.