عرضه کننده چسب سیلیکون اولترافیکس و ....

اا

تاپ پلاس ، اینتر باند ، آکفیکس، سناسیل

TOP+ , Interbond, Akfix, Sanasil

ultrafix silicone
ultrafix silicone

سیلیکون

آکفیکس  چسب سیلیکون جهت آبندی ودرزگیری و نیز چسباندن قطعات شیشه و چوب بیشترین کاربرد را دارد.